Plán jarných mobilít

Po úspešných letných a jesenných mobilitách v lotyšskej Rige  a chorvátskom Vukovare, v rámci Akreditácie Erasmus plus Asociácie jazykových škôl sme opäť späť. Keďže trvanie projektu je jednotne nastavené na 15 mesiacov, táto skutočnosť nám poskytuje dostatok priestoru na ukončenie prvého ročníka ďalším kolom zahraničných mobilít, v jarnom či letnom termíne. Napadlo Vám niekedy, že Chorvátsko, to nie len more Read More

Talent na jazyky – mýtus či realita?

Väčšina ľudí na svete je prirodzene bilingválna (niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že až 75% sveta hovorí dvomi a viacerými jazykmi). Náš mozog je stavaný na to, aby sa učil jazyky a komunikoval, je mu to prirodzené. Samozrejme, že nie všetci dokážeme v tejto oblasti dosiahnuť excelentné výsledky, ale každý sme iný, a tak je tomu Read More

Typy klientov v jazykovom koučovaní

Dalo by sa povedať, že koučovací prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkých bez ohľadu na vek a úroveň pokročilosti. “Čistý” jazykový koučing je však vhodný najmä pre dospelých alebo vyspelých tínedžerov, ktorí už disponujú skúsenosťami, z ktorých môžu čerpať (nemusí však ísť nutne o skúsenosť s učením sa cudzieho jazyka).  Všeobecne ide Read More

Porovnanie jazykového koučingu a výučby

Aká je hodnota toho, keď niekoho niečo naučíte? Hoci aj len jednu vec. Je to úžasný pocit, pre ktorý som si zamilovala učenie – dáva mi možnosť sledovať, ako študent robí pokroky a rastie mi pred očami, ako keď pravidelne zalievam kvety. Odovzdávam vedomosti, vytváram podmienky na to, aby rozvíjal svoje zručnosti. Aká je však hodnota Read More

Rola kouča a klienta v jazykovom koučingu

Koučovací vzťah je symetrickým partnerským vzťahom medzi klientom a koučom, ktorý pracuje podľa Kľúčových kompetencií International Coaching Federation. Kouč počas rozhovorov kladie študentovi špecificky formulované otázky, ktoré ho privádzajú k uvedomeniu a zmene vo vnímaní a nastavení myslenia. Rozhovory sú dôverné a sú v súlade s etickým kódexom kouča podľa ICF. Jazykový kouč je študentovi v prvom rade partnerom, Read More

Čo je koučing a čo je jazykový koučing?

Wikipédia definuje koučing ako “spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín”. Podľa definície International Coaching Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Ide o “cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka”.  “Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si Read More

Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti nášho života, vrátane jazykového vzdelávania. V minulosti sme boli zvyknutí, že hlavným zdrojom informácií v procese jazykovej výučby je učiteľ. Nahrávky na kazetách či CD priamo na hodine boli jediným zdrojom nácviku posluchu s porozumením, edukačné videá na VHS a DVD slúžili ako spestrenie štandardnej práce s Read More

VR v jazykovom vzdelávaní – prvé dojmy

Ešte pred našou účasťou na medzinárodnej konferencii ADRIES 2022 sa záujem vedenia jazykovej školy  BEST obrátil na virtuálnu realitu.  Poslanie našej jazykovej školy je spájať študentov s angličtinou a to rôznymi spôsobmi. Toto hovorí aj náš „tagline“ – Bringing English and Students Together.  Snažíme sa o to viacerými spôsobmi a inováciám sa pri tom nevyhýbame. Každý, kto Read More

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových metódach a materiáloch, ktoré s nimi môžeme vyskúšať, aby sme udržali ich motiváciu, a aby si učivo aj zapamätali. Práve to sa dnes javí ako dôležité a zároveň náročné, ak vezmeme do úvahy množstvo prekážok, ktorým musia učitelia čeliť, jednou Read More

Digitalizácia a jej formy vo vzdelávaní jazykov

Žijeme v dobe, kedy sa veci okolo nás menia závratnou rýchlosťou.  Posledné roky nás naučili, že nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné fungovanie je schopnosť naučiť sa týmto zmenám čo najpružnejšie prispôsobovať. Predovšetkým obrovský nárast práce  z domu nám ukázal, že potreba využívania digitálnych komunikačných nástrojov môže byť nielen prekážkou, ale ak sa naučíme správne ich využívať, aj obrovskou Read More

Jazykové kurzy dneška

V dnešnom prepojenom svete je dobré jazykové vybavenie samozrejmosťou, ba podmienkou úspechu minimálne v profesionálnej oblasti. Výučba jazykov sa nerealizuje len na základných a stredných štátnych školách, ale aj na početnej súkromnej báze. Bežnou učebnou metódou je jazykové vzdelávanie v klasických jazykových kurzoch, do popredia sa však dostávajú aj iné formy štúdia, napr. online kurzy. Pritom dĺžka Read More