PLUS Academia

PLUS Academia vznikla v roku 1997 ako reakcia na rastúci záujem o cudzie jazyky zo strany verejnosti v Bratislave. Pôvodne ako vysokoškolský projekt jej zakladateľov sa spoločnosť z lokálnej jazykovej školy postupne vyprofilovala na jednu z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameraných primárne na firemné vzdelávanie.