VIATELL ACADEMY

Viatell academy - sme vzdelávacie centrum so sídlom v Nových Zámkoch, kde pôsobíme od roku 2009. Zameriavame sa na individuálnu výučbu a mikroskupiny. Ponúkame jazykové kurzy prispôsobené potrebám klientov v priestoroch nášho centra aj priamo vo firmách, prípadne online. Pridanou hodnotou je doučovanie predmetov - matematika a fyzika pre študentov ZŠ, SŠ a VŠ a organizovanie kultúrnych podujatí pre našich klientov aj pre širokú verejnosť.