Vitajte na stránkach Asociácie jazykových škôl SR

Chcete sa jazykovo vzdelávať v kvalitnom jazykovom kurze? Ste zodpovedný za jazykové vzdelávanie vo vašej spoločnosti? Potrebujete získať prehľad a objektívne informácie o jazykových školách?

Ponuka trhu je síce široká, ale úroveň jazykovej výučby je premenlivá. Zorientovať sa v kvalite jednotlivých jazykových škôl môže byť nielen časovo náročné, ale i zložité. Asociácia jazykových škôl SR združuje jazykové školy, pre ktoré je ponuka kvalitného vzdelávania základným kritériom.

Členstvo v asociácií je zárukou objektívneho a komplexného hodnotenia kvality jazykovej školy. Členské školy disponujú kvalitnými jazykovými programami, technickým zázemím pre lektorov i študentov, odborným metodickým vedením a tímom kvalifikovaných lektorov. Členovia asociácie prechádzajú pravidelne komplexnou inšpekciou, ktorá overuje plnenie uvedených kritérií.

Našou snahou je nastaviť objektívny a transparentný systém merania kvality ponúkaného jazykového vzdelávania a zjednodušiť tak orientáciu na trhu ako pre verejnosť, tak pre potreby firemného vzdelávania.

Naše členské školy sú profesionálmi v jazykovom vzdelávaní.


Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac >>

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a úspešne sa podrobí inšpekcii, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac >>

Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac >>