Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva, bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.

Stať sa členom je naozaj výhodné. Členstvo prináša platformu pre vzájomnú kolegiálnu podporu, výmenu skúseností a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami (najmä Asociace certifikovaných jazykových škol ČR a EAQUALS).

Každá jazyková škola o sebe tvrdí, že je kvalitná. Ale iba vďaka objektívnej certifikácii AJŠ SR môže kvalitu skutočne preukázať, pretože prechádza náročnou pravidelnou inšpekciou a spĺňa európske štandardy kvalitnej práce jazykových škôl. Inšpekcia je vysoko štandardizovaná a prebieha na základe schválenej schémy v súlade s európskymi pravidlami. Inšpekciu realizujú nezávislí inšpektori, ktorých nominujú členské školy a sú vybraní na základe žrebovania.

Úspešným absolvovaním inšpekcie škola dokazuje, že spĺňa náročné kvalitatívne kritériá. Tak získava status objektívne certifikovanej inštitúcie na trhu. Členstvo v asociácii prináša taktiež množstvo podnetov k ďalšiemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

V prípade záujmu o členstvo nás prosím kontaktujte.