Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a úspešne sa podrobí inšpekcii, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.

Výhody členstva sú:

 • možnosť podieľať sa na činnosti asociácie,
 • partnerstvo profesionálnych jazykových škôl a vzdelávacích inštitúcií,
 • možnosť podieľať sa na rozvoji jazykového vzdelávania,
 • pravidelná informovanosť o dianí v oblasti jazykového vzdelávania,
 • možnosť aktívne sa zapájať do legislatívnych procesov týkajúcich sa výučby jazykov a jazykového vzdelávania,
 • získavanie najaktuálnejších informácií o trendoch v jazykovom vzdelávaní u nás a vo svete,
 • vzdelávacie aktivity a semináre pre lektorov členských jazykových škôl,
 • systematicky rozvíjať prostredie svojej jazykovej školy,
 • zúčastňovať sa na medzinárodných projektoch členov asociácie,
 • zdieľanie nákladov na spoločné aktivity,
 • propagácia pod značkou asociácie,
 • prestíž v očiach klientov.

Referencie

Referencia – VAGeS