iCan

Jazyková škola iCan ponúka jazykové kurzy pre rôzne jazykové úrovne rôznej intenzity s profesionálnymi lektormi počas celého roku. Zodpovedne pristupujeme k výberu učiteľov, ktorí majú rozsiahle odborné skúsenosti, vrátane vyučovania zahraničných študentov. Poskytujeme individuálne hodiny a výučbu v malých skupinách – prezenčnou formou a online. Zameriavame sa na slovenčinu pre cudzincov, angličtinu, španielčinu, nemčinu a ruštinu. Ponúkame unikátne kurzy odborného jazyka pre lekárov a slovenčinu pre deti cudzincov a Slovákov žijúcich v zahraničí.