O nás

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky je občianske združenie, založené v roku 2010 z iniciatívy jazykových škôl, ktorým záleží na kvalite a profesionalite v neformálnom jazykovom vzdelávaní. Naším cieľom je:

  • poskytovanie kvalitného jazykového vzdelania
  • kultivácia jazykového odvetvia na našom trhu
  • nastavenie štandardnej kvality, ktorá zodpovedá situácii v Slovenskej republike a je v súlade s vývojom v ostatných európskych krajinách

Naše všeobecné ciele:

  • Informovať verejnosť o systéme vyučovania, o medzinárodných skúškach, o nových trendoch
  • Vzdelanie odbornej verejnosti v oblasti jazykového vyučovania
  • Výmena skúseností so zahraničnými subjektami, ktoré pôsobia v odbore vyučovania jazykov
  • Pripomienkovanie legislatívy, ktorá sa týka jazykového vzdelávania v SR
  • Komunikácia s médiami Kontrola kvality vyučovania, lektorského tímu a zázemia členov asociácie
  • Dodržiavanie profesionálnej etiky