Aktivity asociácie

Konzultačná činnosť

V prípade, že by Vás zaujímali niektoré detaily z oblasti fungovania jazykovej školy/vzdelávacej inštitúcie (legislatíva, bežná operatíva, procesy, reklama, a iné), prosím obráťte sa so svojimi otázkami na odborníkov z radov našich členských škôl.
Cena jednej 60 minútovej hodiny konzultácie pre nečlenskú školu je 50 Euro (nie sme platcami DPH).
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.