Ako si vybrať kvalitnú školu

Desať princípov, ktoré by vás mali pri výbere jazykovej školy zaujímať

1. Učitelia

Kvalifikovaný lektorský tím je základom kvalitnej výučby. U slovenského lektora sa predpokladá dokončené jazykové vzdelanie, pedagogické vzdelanie a prax, u zahraničných lektorov certifikát o absolvovaní odborného metodického kurzu, štúdium jazyka na univerzite, alebo minimálne výborná znalosť jazykových javov a praxe. Práca s lektormi však nekončí ich výberom – škola by mala lektorov pravidelne kontrolovať pri výučbe a ponúkať im možnosť sebazdokonaľovania. Spýtajte sa na systém výberu, vzdelávania a kontroly učiteľov, zaujímajte sa o knižnicu, ktorú majú k dispozícií, na podujatia, ktoré škola organizuje, alebo sa ich zúčastňuje. Profesionáli na sebe pracujú.

2. Metodika

Ak sú kvalitní učitelia základom kvalitnej výučby, potom prepracovaná metodika je maltou, ktorá drží základy pohromade. Nedá sa povedať, ktorá metodika je tá jediná správna. Predstavte si metodiku ako truhlicu plnú „aktivít“. Dôležité je vytiahnuť správnu aktivitu v správnom čase a so správnymi študentmi. Dôležitým momentom pre akúkoľvek metodiku je vstupný test. Ak jazyková škola poriadne nezistí rozsah toho, čo už viete, len veľmi ťažko môže efektívne vzdelávať. Opýtajte sa na metódy, ktoré škola používa. Šikovní učitelia či metodici vám radi a jasne vysvetlia, čo vo svojej škole využívajú a prečo. Máte pocit, že vstupný test nie je dostatočný? Nechajte si vysvetliť na ako princípe je založený.

3. Študijné programy

Kvalitná jazyková škola rešpektuje pri vytváraní študijných plánov Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR). Tento koncept vytvorený Radou Európy je založený na definovaní 6 úrovní jazykovej pokročilosti, ktoré umožňujú porovnávať stupeň ovládania jazyka medzi osobami i medzi jazykmi. Študijné plány pre jednotlivé jazykové kurzy by mali byť pre vás k dispozícií. Je dôležité vedieť, čo je náplňou kurzu a kde je kladený dôraz, aby ste si správne vybrali. Vyberte si kurz vždy podľa vašich potrieb:

  • Aká je moja jazyková úroveň? Kde začínam a kam sa chcem dostať?
  • Koľko času môžem štúdiu venovať?
  • Koľko chcem investovať?

4. Monitoring štúdia

Hoci opakovanie je matka múdrosti, kráčaním v kruhu k cieľu neprídete. Kvalitné a komplexné testovanie je pre štúdium dôležité. Poznať svoje silné stránky a vedieť o svojich slabinách je pre proces učenia nevyhnutné. Ak máte v úmysle prihlásiť sa do jazykovej školy bez kvalitného vstupného testu, je to ako keby ste si kupovali topánky podľa ceny a farby bez toho, aby ste poznali svoju veľkosť. Nechajte si vysvetliť a ukázať spôsob monitorovania dochádzky a študijných výsledkov.

5. Komunikácia so študentom

Komunikácia je dôležitá, je vizitkou nás všetkých. Je nevyhnutnosťou, aby jazyková škola komunikovala so svojimi študentmi jasne a zrozumiteľne, bez komunikačných šumov a nedorozumení. Má jazyková škola prehľadnú webstránku s aktuálnymi a úplnými informáciami? Odpovedá na vaše e-maily rýchlo? Sú zamestnanci pripravení odpovedať na vaše otázky ohľadom štúdia dostatočne? Vedia vám poradiť s výberom kurzu?

6. Referencie

Kvalitné jazykové školy vám bez problémov a rady poskytnú referencie. Nielen zoznam spoločností na webovej stránke, ale konkrétnych ľudí, ktorí v jazykovke študovali alebo študujú. Pýtajte si referenciu na konkrétny kurz alebo učiteľa. Čím konkrétnejšie sú vaše otázky a ich odpovede, tým kvalitnejší obraz získate o kurze, ktorý zvažujete.

7. Vernostný program

Jedno zo základných kritérií efektívneho štúdia je jeho kontinuita. Kvalitný vernostný program je nepodceniteľným motivačným faktorom. Zaujímajte sa o výhody pre stabilných študentov.

8. Cena

Cenotvorba nie je mágia. Správne nastavená cena odráža náklady jazykovej školy. Čo všetko je zahrnuté v cene by malo byť jasne komunikované na webovej stránke i v propagačných materiáloch školy. Pýtajte sa, za čo platíte. Čo všetko je zahrnuté v cene a čo si priplácate navyše?

9. Prostredie

Nevyberajte si jazykovku len preto, „lebo je to na skok“. Je dôležité, aby prostredie, v ktorom budete študovať, bolo príjemné a podnetné. Moderné technológie sú dnes nevyhnutnou súčasťou vyučovacieho procesu. Dobre osvetlené a vetrané priestory, či kvalitný zvuk pri posluchoch sú nevyhnutnosťou. Navštívte školu, porozprávajte sa s učiteľmi, spýtajte sa na podporu štúdia – knižnicu, internet, videotéku. Je dôležité vidieť, kam budete najbližší rok chodievať, koho budete stretávať a kto vás bude učiť.

10. Spolupráca s inými inštitúciami a akreditácia

Je jazyková škola členom asociácie? Spolupracuje s vydavateľstvami zahraničnej literatúry, s ministerstvom, s inými inštitútmi zaoberajúcimi sa jazykovým vzdelávaním? Má jazyková škola akreditáciu, licenciu, alebo inú hodnovernú známku kvality? Jazykové školy, ktoré na sebe pracujú, nevyhnutne k svojmu rastu potrebujú partnerov.