Sekcia Learn&Lead

Asociácia jazykových škôl SR rastie spolu s Learn&Lead

Záleží vám na vašich lektoroch a hľadáte cestu svojho spoločného ďalšieho rozvoja?

Máte chuť spolupodieľať sa na tvorbe trvalých hodnôt v jazykovom vzdelávaní?

Chcete, aby sa potrebám vašej školy venovala väčšia pozornosť?

Ak vo vás tieto otázky zarezonovali, tak potom vstúpte to sekcie Learn&Lead v rámci Asociácie jazykových škôl SR (AJŠ).

K dnešnému dňu je táto sekcia tvorená desiatimi partnermi AJŠ SR

 • Zakladajúci člen HARMONY ACADEMY, Hlavná 7047/24, 919 34 Biely Kostol, harmony.sk
 • Prvý partner PLUS Academia, Vosková 4, 831 01 Bratislava, plusacademia.sk
 • Druhý partner Your Choice, Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava, yourchoice.sk
 • Tretí partner iCan, Špitálska 53, 811 01 Bratislava, icanschool.sk
 • Štvrtý partner Petrasso, Jana Pavla II. 2, 949 01 Nitra, petrasso.sk
 • Piaty partner EMPIRE THE KNOW-HOW INSTITUTE, myhive Vajnorská, TOWER 1, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, empire-skola.sk
 • Šiesty partner Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, 949 01 Nitra, jazykove-kurzy-nitra.sk
 • Siedmy partner Anglická jazyková škola BEST, Ľudovíta Štúra 1611/40, 96001 Zvolen, bestanglina.sk
 • Ôsmy partner Jazyková škola Zuniga, Školská 1158, Močenok 951 31, zuniga.sk
 • Deviaty partner VIATELL ACADEMY, Turecká 36, Nové Zámky, viatellacademy.sk

Základné informácie

 1. Vstup do sekcie je dobrovoľný a je iba pre členov AJŠ SR
 2. Poplatok na rok 2024 je 20 Eur/JŠ

Výhody členstva v sekcii Learn&Lead

 • Prístup k informáciám o pripravovaných Learn&Lead EU projektoch.
 • Možnosť priamej účasti na týchto projektoch.
 • Spoločný obchod/realizácia zákaziek v kontraktoch v oblasti odbornej jazykovej výučby doma a v EU (L2 a L3).
 • Účasť na mítingoch (3x60min) 2x do roka za účelom monitorovania činnosti, výsledkov a riešenia aktuálnych výziev.
 • Prístup k uzavretej skupine Learn&Lead friends&fans na FB a tým i prístup k webinárom a spoločným diskusiám o zavádzaní stratégie Learn&Lead do JŠ v EU.
 • Právo vystúpiť na výročnej Learn&Lead konferencii.
 • Zľava na vzdelávacích aktivitách Learn&Lead – 15%. Táto zľava sa prirátava k prípadnej sezónnej zľave.

Hospodárenie sekcie Learn&Lead

Vyzbierané peniaze od členov sa použijú na prípravu a organizáciu mítingov, podpora konferencie Learn&Lead, podpora účasti zástupcu školy v sekcii Learn&Lead na konferenciách v zahraničí a pod. Hospodárenie tejto sekcie bude zverejňované na výročných mítingoch AJŠ SR a bude predmetom dohody jej členov.

Vízia sekcie Learn&Lead

Vytvoriť spoločnú kariérnu cestu a systém ďalšieho rozvoja a vzdelávania učiteľov a lektorov cudzích jazykov a implementovať tento systém do jazykových škôl na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

Poslanie sekcie Learn&Lead

 • vylepšovať kapacity jazykových škôl, najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, leadershipu, kvality vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie, kvalitatívnych a cielených aktivít pre špecifické skupiny.

Špecifické ciele Learn&Lead

 • Šíriť a zdieľať výsledky aktuálneho vývoja v jazykovom vzdelávaní s cieľovými skupinami (metodickými centrami, spoločnosťami, školami, učiteľmi a lektormi)
 • Propagovať podnikanie vo vzdelávaní za účelom transformácie tradičných jazykových škôl na finančne samostatné, rastúce a živé obchodné jednotky