Petrasso

Sme centrum alternatívnej výučby cudzích jazykov s dôrazom na individuálny prístup a rast osobnosti.
Pridanou hodnotou je možnosť získania certifikátu CAMBRIDGE nakoľko sme prípravným centrom Cambridge univerzity.
Zabezpečujeme kontinuálne jazykové vzdelávanie pre deti a dorast vo veku 8 - 19 rokov.