Petrasso

Sme centrum alternatívnej výučby cudzích jazykov s dôrazom na individuálny prístup a rast osobnosti.
Pridanou hodnotou je možnosť získania certifikátu CAMBRIDGE nakoľko sme prípravným centrom Cambridge univerzity.
Zabezpečujeme kontinuálne jazykové vzdelávanie pre deti a dorast vo veku 8 – 19 rokov.
Petrasso však nie je len o výučbe jazyka, ponúkame vám niečo viac…
Rodinný typ vzdelávania, Len malé skupiny (4-6 študentov), dôraz na hovorenie, najaktívnejšie prípravné centrum Cambridge univerzity v Nitre.
Prístup zameraný na POTREBY ŽIAKA je kľúčový koncept na základe ktorého vieme odhaliť ten najprirodzenejší spôsob učenia sa každého jedinca.
Ďalej zabezpečujeme firemné vzdelávanie a kurzy pre dospelých.