Harmony Academy

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

Jadro našej lektorskej práce tvorí komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Prinášame progresívne učebné postupy, odborné zázemie, vysokú úroveň lektorov, osobný prístup, spoľahlivosť a stabilitu, garanciu úspechu overenú spokojnými zákazníkmi.

V rámci našej odbornej orientácie zameranej na skvalitňovanie vzdelávania v regióne EÚ rozvíjame od roku 2010 medzinárodnú rozvojovú stratégiu Learn & Lead a od roku 2012 sme akreditovaní MŠVVaŠ na inovačné vzdelávanie pre učiteľov.