Členovia

Anglická jazyková škola BEST – Bringing English and Students Together

Anglická jazyková škola BEST – Bringing English and Students Together

Sme rodinná jazyková škola ktorá sa snaží prispôsobiť sa potrebám študentov do maximálnej možnej miery. Na prvom mieste je pre nás pocit, ktorý študenti nadobudnú už pri vstupe do našej školy. Okrem štandardných skupinových kurzov a kurzov obchodnej angličtiny.

EMPIRE THE KNOW-HOW INSTITUTE

EMPIRE THE KNOW-HOW INSTITUTE

„Veríme, že len vzdelávanie, ktoré naozaj baví je efektívne a prináša žiadané výsledky. Na tomto presvedčení sme založili celý koncept výučby Empire THE KNOW-HOW INSTITUTE.“

Harmony Academy

Harmony Academy

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

iCan

iCan

Jazyková škola iCan ponúka jazykové kurzy pre rôzne jazykové úrovne rôznej intenzity s profesionálnymi lektormi počas celého roku.

Jazyková škola Zuniga

Jazyková škola Zuniga

Sme jazyková škola, ktorá sa od roku 2010 venuje výučbe anglického jazyka s dôrazom na komunikáciu a osobný prístup. Pokrývame všetky jazykové úrovne, pričom sa primárne zameriavame na výučbu študentov základných a stredných škôl s využitím najnovších metodických postupov a materiálov.

Jazykový inštitút Your Choice

Jazykový inštitút Your Choice

Jazyková škola Your Choice vznikla v Trnave v roku 2005. Okrem Trnavy pôsobíme v Bratislave, Lozorne, Hlohovci, Sládkovičove a Nitre. Zameriavame na firemnú klientelu, vyučujeme angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu. Okrem základných jazykových kurzov zabezpečujeme aj odborné školenia v angličtine, špecializované workshopy a teambuildingy.

LINGUA ACADEMIA

LINGUA ACADEMIA

LINGUA ACADEMIA je jazykové centrum, ktoré sme založili v roku 2012 v Lučenci, pričom okrem Lučenca pôsobíme aj v Banskej Bystrici. Ponúkame výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka pre firmy, dospelých, teenagerov i deti od 6 rokov.

Petrasso

Petrasso

Sme centrum alternatívnej výučby cudzích jazykov s dôrazom na individuálny prístup a rast osobnosti.
Pridanou hodnotou je možnosť získania certifikátu CAMBRIDGE nakoľko sme prípravným centrom Cambridge univerzity.
Zabezpečujeme kontinuálne jazykové vzdelávanie pre deti a dorast vo veku 8 - 19 rokov.

PLUS Academia

PLUS Academia

PLUS Academia vznikla v roku 1997 ako reakcia na rastúci záujem o cudzie jazyky zo strany verejnosti v Bratislave. Pôvodne ako vysokoškolský projekt jej zakladateľov sa spoločnosť z lokálnej jazykovej školy postupne vyprofilovala na jednu z najväčších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zameraných primárne na firemné vzdelávanie.

The Bridge

The Bridge

Sme jazykové centrum, ktoré sa špecializuje na výučbu angličtiny. V Bratislave pôsobíme od roku 2010. Poskytujeme vysokokvalitné kurzy anglického jazyka pre študentov s rôznymi cieľmi a zameraním. Naši učitelia sú skúsení profesionáli, ktorí aktívne pomáhajú našim študentom dosahovať stanovené ciele.

VAGeS

VAGeS

Jazyková škola VAGeS je prvou súkromnou jazykovou školou v Nitre, založenou už v septembri 1991. Máme teda dlhoročné skúsenosti s výučbou komunikácie v jazyku anglickom, nemeckom, ruskom, talianskom, španielskom, francúzskom, maďarskom, čínskom, arabskom a slovenskom. Ponúkame skupinové a individuálne kurzy pre deti, dospelých a firmy. V lete sa špecializujeme na organizáciu pobytových a denných jazykových táborov pre deti.

VIATELL ACADEMY

VIATELL ACADEMY

Viatell academy - sme vzdelávacie centrum so sídlom v Nových Zámkoch, kde pôsobíme od roku 2009. Zameriavame sa na individuálnu výučbu a mikroskupiny. Ponúkame jazykové kurzy prispôsobené potrebám klientov v priestoroch nášho centra aj priamo vo firmách, prípadne online. Pridanou hodnotou je doučovanie predmetov - matematika a fyzika pre študentov ZŠ, SŠ a VŠ a organizovanie kultúrnych podujatí pre našich klientov aj pre širokú verejnosť.