Kontakt

Asociácia jazykových škôl SR, Bajkalská 45G 821 05 Bratislava

Predseda: PaedDr. Daniel Bacík

Email: daniel.bacik@plusacademia.sk
Mobil: +421 903 484 111

Fakturačné údaje:
Asociácia jazykových škôl SR
Bajkalská 45G 821 05 Bratislava
IČO: 421 810 89
DIČ: 2024081301
č.ú: SK46 1100 0000 0029 2684 4599