Kontakt

Asociácia jazykových škôl SR, Halenárska 7, 917 01 Trnava

Predseda: PaedDr. Daniel Bacík

Email: daniel.bacik@plusacademia.sk
Mobil: +421 903 484 111

Fakturačné údaje:
Asociácia jazykových škôl SR
Halenárska 7, 917 01 Trnava
IČO: 421 810 89
č.ú: SK46 1100 0000 0029 2684 4599