Jazykové kurzy dneška

V dnešnom prepojenom svete je dobré jazykové vybavenie samozrejmosťou, ba podmienkou úspechu minimálne v profesionálnej oblasti. Výučba jazykov sa nerealizuje len na základných a stredných štátnych školách, ale aj na početnej súkromnej báze. Bežnou učebnou metódou je jazykové vzdelávanie v klasických jazykových kurzoch, do popredia sa však dostávajú aj iné formy štúdia, napr. online kurzy. Pritom dĺžka Read More

Viac jazykov dieťaťu neuškodí

Multilingvizmom sa predchádza ochoreniam mozgu a dieťa vyrastajúce v takomto prostredí je aj oveľa tolerantnejšie k iným národom a kultúram. Bilingválne či multilingválne prostredie je preto pre deti veľmi prospešné. Rodič by však nemal s dieťaťom rozprávať jazykom, ktorý neovláda buď ako materinský jazyk alebo cudzí jazyk na vysokej úrovni. “ Gréte sa pred trištvrte rokom narodil syn. Ona Read More

Metódy výučby cudzích jazykov – Learner –centred approach (LCA)

Learner –centred approach (LCA), alebo prístup vo vyučovaní zameraný na žiaka , prečo hovoríme jednoznačné áno, a ako na to? V našom dynamicky sa meniacom  svete, kde sa mnohé  (nielen) jazykové školy boria s rôznymi problémami a čelia rôznym výzvam, si určite mnohí kladú otázku, ako sa stať lepšími, ako zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb, ako sa odlíšiť od konkurencie. Read More

PREDSTAVUJEME PARTNERA: Edu Bears

Edu Bears ponúka inovatívne jazykové vzdelávacie riešenia. Našou vlajkovou značkou je Teddy Eddie, licencovaná metóda výučby angličtiny pre deti vo veku 2 až 7 rokov, ktorá sa už osvedčila pri výučbe tisícov kurzantov v niekoľkých stovkách škôl v celom Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Podporujeme jazykové školy v rozvoji ponuky kurzov pre deti a Read More

Čo náš učí táto doba?

V stredu 3.júna 2020 sa uskutočnilo historicky prvé verejné ZOOM stretnutie zástupcov jazykových škôl na Slovensku. Konalo sa v mene sekcie Learn&Lead, ktorá je súčasťou Asociácie jazykových škôl SR a malo za cieľ posilniť vzájomnú komunikáciu medzi kľúčovými hráčmi v sektore súkromného jazykového vzdelávania. Čo sme sa dozvedeli? Potom, ako sme sa postupne začali spamätávať zo Read More