Metódy výučby cudzích jazykov – Learner –centred approach (LCA)

Learner –centred approach (LCA), alebo prístup vo vyučovaní zameraný na žiaka , prečo hovoríme jednoznačné áno, a ako na to?

V našom dynamicky sa meniacom  svete, kde sa mnohé  (nielen) jazykové školy boria s rôznymi problémami a čelia rôznym výzvam, si určite mnohí kladú otázku, ako sa stať lepšími, ako zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb, ako sa odlíšiť od konkurencie.

Práve LCA, na základe našich bohatých skúseností, môže byť kľúčom k odpovediam. Samozrejme, neponúkame tajný recept, ktorý funguje ako švihnutie čarovného prútika. Máme však odpoveď na dve otázky; ako tento prístup pomáha lektorom a najmä, v čom je naozaj kľúčový z pohľadu učiacich sa.

Pravdepodobne nenájdeme lektora cudzieho jazyka, ktorý sa  sám seba aspoň raz v duchu nepýtal: „Budú aktivity, ktoré mám pripravené na hodinu, dostatočne zaujímavé pre mojich študentov?“ Alebo: „ako si byť istý, že čo sa už raz osvedčilo, bude rovnako dobre fungovať aj v inej skupine? Čo ak sa im moje hodiny nebudú páčiť?“ a množstvo podobných otázok, ktoré si  bežne kladieme, či už ako začínajúci lektori, či lektori s mnohoročnými skúsenosťami.  LCA, ktorý je v prvom rade o určitom „mindsete“ , nás učí, ako spoznať svojich študentov – ako sa efektívne dokážu učiť, rozvíjať svoje vedomosti a trénovať si pamäť, využívať svoj vlastný potenciál.

Na druhej strane, rovnako asi nenájdeme dvoch študentov, ktorí by boli úplne rovnakí, či už z hľadiska skúseností, vedomostí, alebo z nich vyplývajúcich očakávaní. Učia sa  cudzí jazyk preto, že ho potrebujú pre svoju kariéru alebo to len vyžaduje zamestnávateľ? Či chcú cestovať a byť schopní  dorozumieť  sa v zahraničí? Alebo je ich motiváciou pozerať obľúbený seriál v originálnom jazyku? 

Správna motivácia  rozhoduje. U lektorov aj u žiakov. S istotou môžeme  povedať, že prístup zameraný na žiaka je „win – win“. Napadlo Vám niekedy, že dobrý lektor (nien kvalifikovaný) potrebuje vedieť, ako spoznávať sám seba, aby na naučil spoznávať  svojich študentov? Ako sme spomínali už v úvode, LCA nie je čarovný prútik, je to cesta, ktorou by sme sa mali uberať, ak chceme mať spokojných lektorov a spokojných študentov, plniacich si svoje sny a ciele.

Mgr. Marek Hlinka, PLUS Academia