VR v jazykovom vzdelávaní – prvé dojmy

Ešte pred našou účasťou na medzinárodnej konferencii ADRIES 2022 sa záujem vedenia jazykovej školy  BEST obrátil na virtuálnu realitu.  Poslanie našej jazykovej školy je spájať študentov s angličtinou a to rôznymi spôsobmi. Toto hovorí aj náš „tagline“ – Bringing English and Students Together.  Snažíme sa o to viacerými spôsobmi a inováciám sa pri tom nevyhýbame. Každý, kto Read More

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových metódach a materiáloch, ktoré s nimi môžeme vyskúšať, aby sme udržali ich motiváciu, a aby si učivo aj zapamätali. Práve to sa dnes javí ako dôležité a zároveň náročné, ak vezmeme do úvahy množstvo prekážok, ktorým musia učitelia čeliť, jednou Read More

Digitalizácia a jej formy vo vzdelávaní jazykov

Žijeme v dobe, kedy sa veci okolo nás menia závratnou rýchlosťou.  Posledné roky nás naučili, že nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné fungovanie je schopnosť naučiť sa týmto zmenám čo najpružnejšie prispôsobovať. Predovšetkým obrovský nárast práce  z domu nám ukázal, že potreba využívania digitálnych komunikačných nástrojov môže byť nielen prekážkou, ale ak sa naučíme správne ich využívať, aj obrovskou Read More

Jazykové kurzy dneška

V dnešnom prepojenom svete je dobré jazykové vybavenie samozrejmosťou, ba podmienkou úspechu minimálne v profesionálnej oblasti. Výučba jazykov sa nerealizuje len na základných a stredných štátnych školách, ale aj na početnej súkromnej báze. Bežnou učebnou metódou je jazykové vzdelávanie v klasických jazykových kurzoch, do popredia sa však dostávajú aj iné formy štúdia, napr. online kurzy. Pritom dĺžka Read More

Viac jazykov dieťaťu neuškodí

Multilingvizmom sa predchádza ochoreniam mozgu a dieťa vyrastajúce v takomto prostredí je aj oveľa tolerantnejšie k iným národom a kultúram. Bilingválne či multilingválne prostredie je preto pre deti veľmi prospešné. Rodič by však nemal s dieťaťom rozprávať jazykom, ktorý neovláda buď ako materinský jazyk alebo cudzí jazyk na vysokej úrovni. “ Gréte sa pred trištvrte rokom narodil syn. Ona Read More

Metódy výučby cudzích jazykov – Learner –centred approach (LCA)

Learner –centred approach (LCA), alebo prístup vo vyučovaní zameraný na žiaka , prečo hovoríme jednoznačné áno, a ako na to? V našom dynamicky sa meniacom  svete, kde sa mnohé  (nielen) jazykové školy boria s rôznymi problémami a čelia rôznym výzvam, si určite mnohí kladú otázku, ako sa stať lepšími, ako zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb, ako sa odlíšiť od konkurencie. Read More

PREDSTAVUJEME PARTNERA: Edu Bears

Edu Bears ponúka inovatívne jazykové vzdelávacie riešenia. Našou vlajkovou značkou je Teddy Eddie, licencovaná metóda výučby angličtiny pre deti vo veku 2 až 7 rokov, ktorá sa už osvedčila pri výučbe tisícov kurzantov v niekoľkých stovkách škôl v celom Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Podporujeme jazykové školy v rozvoji ponuky kurzov pre deti a Read More