Jazykové kurzy dneška

V dnešnom prepojenom svete je dobré jazykové vybavenie samozrejmosťou, ba podmienkou úspechu minimálne v profesionálnej oblasti. Výučba jazykov sa nerealizuje len na základných a stredných štátnych školách, ale aj na početnej súkromnej báze. Bežnou učebnou metódou je jazykové vzdelávanie v klasických jazykových kurzoch, do popredia sa však dostávajú aj iné formy štúdia, napr. online kurzy. Pritom dĺžka kurzov sa skracuje, vzdelávacie prostriedky a nástroje sa čoraz viac posúvajú k mobilným variantom. Na trhu sú k dispozícii početné interaktívne aplikácie. Aktuálna ponuka je široká čo do počtu jazykov a veľmi často je rozdielna – obsahovo i cenovo.

Znalosť jazykov bola vždy veľkým prínosom v každej profesii, avšak v modernom svete sa cudzí jazyk stal skutočnou nevyhnutnosťou. Preklady textu v online prekladači nie sú pre nikoho problémom, ale znalosť jazyka, možnosť písať, komunikovať a pružne reagovať v cudzom jazyku, to je hodnota, ktorá sa vysoko cení. V každom odvetví otvára možnosť živej komunikácie v dvoch alebo troch jazykoch nové dvere pre profesionála a zvyšuje jeho hodnotu na trhu práce.

Ak predtým sa možnosť študovať cudzí jazyk zužovala hlavne na štúdium jazyka v kurze prezenčnou formou, teraz sa otvára veľa nových dostupných spôsobov. S učiteľom sa môžete stretnúť osobne, môžete absolvovať celý jazykový kurz v škole, môžete používať aplikácie alebo sledovať videá na YouTube. Internet nám ponúka veľa možností, pokiaľ ide o obsahovú náplň a trvanie, ale najzaujímavejším a najúčinnejším spôsobom sú v súčasnosti online kurzy. Výhody takýchto kurzov sú zrejmé – je to lacnejšie ako mať súkromného učiteľa, môžete študovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek je to pre vás vhodné, postupovať  individuálnym tempom, kedykoľvek prestať a pokračovať, keď budete mať čas.

V porovnaní so samostatným štúdiom prostredníctvom aplikácií alebo učebníc, je účinnosť online kurzov omnoho vyššia, pretože učitelia vám poskytnú spätnú väzbu a pomoc. Prostredníctvom aplikácie sa môžete učiť niekoľko mesiacov a potom zistiť, že ste sa naučili čítať a písať, ale problémy s komunikáciou vznikajú v dôsledku zlej výslovnosti. Oveľa lepší výsledok možno dosiahnuť kombináciou samostatného štúdia s individuálnymi lekciami online s rodeným hovorcom.

Situácia so šírením koronavírusu a následné uzatvorenie škôl nám tiež ukázala, aký krehký je náš svet a aké dôležité je byť flexibilný a rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu v podnikaní a na trhu práce. Človek, ktorý má žiadané vedomosti a zručnosti, bude mať vždy náskok pred tými, ktorí sa o vzdelávanie príliš nezaujímajú. Preto bude online vzdelávanie v oblasti výučby jazykov alebo nových technických profesií v oblasti IT teraz aktuálne ako nikdy predtým.

Naša jazyková škola iCan Bratislava sa na novú situáciu rýchlo adaptovala a už od 16.03.2020 sme prešli na vyučovanie online formou vo všetkých jazykových kurzoch. Hneď po uzavretí škôl sme začali online formou vyučovať slovenský jazyk ako cudzí jazyk, angličtinu, prípravný kurz na prijímacie pohovory na vysokú školu . To znamená, že prebieha aj vyučovanie chémie, biológie, občianskej náuky, dejín umenia apd. online. Na vyučovanie cez internet sme prešli aj u všetkých typoch kurzov pre deti a to od tých najmenších 4 -6 rokov, cez žiakov prvého stupňa ZŠ až po staršie deti do 15 rokov. Na online výučbu využívame aplikácie ZOOM alebo Microsoft Teams. Za dva týždne online výučby učitelia zistili, že môžu využívať moderné komunikačné prostriedky v ešte väčšej miere ako doteraz,  objavili nové možnosti a rezervy v práci, získali mnoho cenných poznatkov a skúseností. Svoje poznatky o výhodách a nevýhodách jazykového vzdelávania online formou môžeme zhrnúť nasledovne:

Zoom je veľmi príjemná platforma, ktorá škole pomohla nabehnúť v podstate zo dňa na deň na online vyučovanie. Ponúka podporu pre telefóny, tablety aj počítače, takže je možné pomerne flexibilne zareagovať na situáciu, ktorá vznikla. Ak môže pracovať učiteľ aj cez ipad, aplikácia ponúka možnosť pracovať s virtuálnou tabuľou s možnosťou pre učiteľa môže písať rukou- pomocou ipencil ( vhodné pri vyučovaní matematiky a iných technických predmetov), používať rôzne farby, zvýrazňovať, používať značky apd.

Učiteľ môže vkladať a  zdieľať obrazový materiál k téme, rôzne dokumenty a pracovať s nimi. 

Základom úspešnej online hodiny je technické vybavenie lektorky a študentov (head-sety, dobré internetové pripojenie, počítač alebo laptop, mobil nie je veľmi vhodný) a vopred zaslané pokyny pre študentov, ako bude hodina prebiehať. Vedenie online hodiny je náročnejšie ako klasická prezenčná výučba, lektorka musí mať presný scenár hodiny od začiatku do konca. Veľmi dôležitá je jej dobrá štruktúra, striedanie aktivít, aby nebola pre študentov nudná. Dôraz sa kladie na komunikáciu, počúvanie, v úzadí je písanie.

Výhody

 • šetrenie času (netreba dochádzať, ľahký prístup)
 • štúdium z pohodlia domova
 • väčšia časová flexibilita
 • možnosť komunikácie tvárou v tvár v reálnom čase, vizuálny kontakt s klientom
 • možnosť zobrazenia a zdieľania obrazovky (cvičenia, obrázky, súbory)
 • v prípade bezproblémového spojenia neustály prístup na internetový vyhľadávač,   ktorý je zdrojom slovníkov, informácií, obrázkov pre obe strany 

Nevýhody

 • nutnosť kvalitného internetového pripojenia
 • nutnosť stiahnuť a otestovať zvolený program i vlastný hardvér (napr. mikrofón či slúchadlá)
 • pri zlom signáli alebo preťažení siete spojenie vypadáva, obraz mrzne, môžete počuť šum, svoju ozvenu alebo sa nepočujete
 • možnosť technických problémov
 • nemožnosť nalistovať študentovi učivo v zošite (niekedy potrebné pre úplných začiatočníkov či pre pomalších klientov) alebo fyzicky opraviť chybu (učiteľ však môže písať správne riešenie do programu, no nie každý klient je schopný si odpísať bez chyby)
 • nemožnosť učiť pomocou niektorých hier či didaktických pomôcok, ktoré robia vyučovanie zábavnejším (hádzanie si lopty a robenie zadania, hranie pexesa…)

Záverom konštatujeme, že hoci online vzdelávanie je inováciou vo vzdelávaní, nenahradí tradičné prezenčné vyučovanie. Ideálna forma je však kombinácia oboch postupov, aktívny prístup študenta, okrem práce na hodine či už online alebo prezenčnou formou, samoštúdium, sledovanie krátkych videí cez You tube, čítanie kníh, pozeranie filmov a pod.

Autor: Mgr. Alona Kurotová, PhD., iCan Language School