Digitalizácia a jej formy vo vzdelávaní jazykov

Žijeme v dobe, kedy sa veci okolo nás menia závratnou rýchlosťou.  Posledné roky nás naučili, že nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné fungovanie je schopnosť naučiť sa týmto zmenám čo najpružnejšie prispôsobovať.

Predovšetkým obrovský nárast práce  z domu nám ukázal, že potreba využívania digitálnych komunikačných nástrojov môže byť nielen prekážkou, ale ak sa naučíme správne ich využívať, aj obrovskou výhodou.

Platí to najmä v oblasti vzdelávania, v našom prípade jazykového. Prechod na online formy výučby jazykov bol rýchly a nekompromisný. V rozpätí niekoľkých týždňov sme sa všetci (nielen lektori) museli naučiť, ako organizovať skupinové hodiny prostredníctvom Zoomu, ako vytvárať pozvánky cez MS Teams, ako zdieľať obrazovku v Skype, a v neposlednom rade, ako vymeniť klasickú tabuľu za digitálny whiteboard.

Táto zásadná zmena sa v konečnom dôsledku ukazuje ako pozitívna, prináša nám veľa výhod v pracovnej oblasti. Dôkazom toho je, že mnoho firiem či študentov stále dáva prednosť online jazykovému vzdelávaniu, hoci im nič nebráni vrátiť sa k doteraz zaužívaným  spôsobom.

Prevažujú výhody tejto formy vzdelávania nad nevýhodami? Naša už niekoľkoročná  skúsenosť  hovorí v prospech online vzdelávania.

Najväčšou výhodou, nielen z pohľadu lektorov, je určite flexibilita. Asi každý z nás zažil situáciu, keď študenti na hodinu meškali z dôvodu porady, alebo v tom horšom prípade tesne pred začiatkom hodiny dostali dôležitú pracovnú  úlohu a hodina  musela byť  zrušená.  Samozrejme, ani pri online hodinách sa tomu úplne nevyhneme, na vzniknutú situáciu sa však dá oveľa pružnejšie reagovať a termín si, niekedy aj na poslednú chvíľu, upraviť.

Isteže, nájdu sa aj prvky, ktoré v online prostredí tak celkom nefungujú. Niekto môže povedať, že tam chýba kontakt s ostatnými študentmi, priama interakcia. Pozrime sa na to z tej svetlejšej stránky. Výučba cudzích jazykov online formou môže byť autentickejšia, veď ako často máme príležitosť na „small talk pri kávičke“ s kolegyňami či kolegami z iných miest? Prečo ho nemať rovno v angličtine alebo nemčine, počas online  hodiny cudzieho jazyka?

A čo učebnice, či domáce úlohy? Bežne zabudnuté doma alebo v kancelárii.  Považujeme za výhodu mať všetko na jednom mieste. Navyše žijeme v dobe, kde vypisovanie si cvičení v pracovnom zošite je už dávno pre mnohých „out“. Čo tak radšej skúsiť interaktívne online cvičenia, kde si ľahko precvičíme slovnú zásobu, alebo gramatiku, frázové slovesá či tvorenie otázok, a môžeme sa k nim kedykoľvek vrátiť a zopakovať si podľa individuálnej potreby? Otvára sa tu aj veľa možností na samoštúdium vo voľnom čase, podľa individuálnych predstáv a možností študenta.

„Blended learning“, alebo kombinované učenie sa, ponúka to najlepšie z oboch. Pre mnohých študentov je motivujúce, pretože prináša možnosť študovať samostatne, s využitím napríklad mobilných aplikácií  ako Neo Professional  či DynEd, a zároveň interakciu s lektorom, kde má študent možnosť aplikovať do praxe to, čo sa samostatne naučil.

Stačí si len správne vybrať, čo poviete?

Autor: Mgr. Marek Hlinka, PLUS Academia