PREDSTAVUJEME PARTNERA: Edu Bears

Edu Bears ponúka inovatívne jazykové vzdelávacie riešenia. Našou vlajkovou značkou je Teddy Eddie, licencovaná metóda výučby angličtiny pre deti vo veku 2 až 7 rokov, ktorá sa už osvedčila pri výučbe tisícov kurzantov v niekoľkých stovkách škôl v celom Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Podporujeme jazykové školy v rozvoji ponuky kurzov pre deti a Read More

Publish your articles in the Slovak issue of the HLT (Humanizing Language Teaching) magazine.

Dear English Language Teacher, Teacher Trainer, ELT Professional, It is with our great pleasure and honour to inform you that the Slovak Association of Language Schools (AJS SR) is hosting the October 2020 issue of the Humanizing Language Teaching online magazine run by Pilgrims, https://www.hltmag.co.uk/. HLT is the leading free online magazine for Teachers of English Read More