Čo náš učí táto doba?

V stredu 3.júna 2020 sa uskutočnilo historicky prvé verejné ZOOM stretnutie zástupcov jazykových škôl na Slovensku. Konalo sa v mene sekcie Learn&Lead, ktorá je súčasťou Asociácie jazykových škôl SR a malo za cieľ posilniť vzájomnú komunikáciu medzi kľúčovými hráčmi v sektore súkromného jazykového vzdelávania.

Čo sme sa dozvedeli?

Potom, ako sme sa postupne začali spamätávať zo šoku „Korona krízy“, tak jednotliví zástupcovia rôznych jazykových škôl začali podnikať kroky na záchranu nielen seba, ale i ostatných. Bolo pre mňa úžasným prekvapením, že na stretnutie sa prihlásilo 14 manažérov a majiteľov jazykových škôl. Najviac bolo zástupcov z Bratislavy, ďalej z Trnavy, Levíc, Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc a Popradu.

Otázky, ktoré sme spolu zodpovedali, boli pripravené vopred a ich cieľom bolo vzájomne sa informovať o tom, ako sme sa vysporiadali s dopadom súčasnej krízy, čo nám zafungovalo a v čom naopak potrebujeme pomoc. Zadefinovali sme si tri kľúčové P-odkazy pre nás, podnikateľov, ktoré vystihujú aktuálnu dobu. Po prvé – pochopiť čo sa deje, po druhé – prijať prítomnosť ako niečo, s čím netreba bojovať, ale naopak, otvoriť sa príležitostiam ( po tretie) , ktoré prináša. Dozvedeli sme sa, že štyri najviac vyhľadávané zručnosti na súčasnom trhu práce sú prispôsobivosť, flexibilita, schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy.

S iniciatívou na zorganizovanie tohto stretnutia som prišla na podnet videa, ktoré uverejnil Janko Košturiak ako výstup z konferencie „Podnikatelia, spojte sa!“ , ktorá sa tento rok uskutočnila netradične – online. Celé video si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ipaslovakia.sk/videos/3009041902544923/.

Žijeme v dobe, ktorá je naklonená inováciám, novým postupom. Staré, nefunkčné systémy zanikajú a vznikajú nové platformy, ktoré majú potenciál vytvoriť bázu nových, moderných a funkčných systémov. Dnešná doba praje odvážnym a čestným ľuďom, ktorí chápu seba v kontexte s druhými a sú otvorení a pripravení sa deliť a spolupracovať pre potreby rozvoja našej spoločnosti. Títo ľudia majú viac ako kedykoľvek pred tým otvorené možnosti rozvoja, spolupráce ako i tvorby originálnych riešení, ktoré ich robí výnimočnými. Jazykové školy, tak ako akékoľvek iné odvetvia na svete, z toho nevynímajúc. Kam sa dnes posúva jazykové vzdelávanie a kam treba, aby sa nasmerovala pozornosť ľudí, ktorí sú za jej ďalší rozvoj zodpovední?

Za seba môžem s plnou vážnosťou a zodpovednosť povedať, že túto pozornosť treba nasmerovať na 1. ľudí a ich potreby (žiakov a študentov, ale v neposlednom rade i lektorov, učiteľov, manažérov či majiteľov a zriaďovateľov jazykových škôl) a zároveň na tvorbu takých obchodných modelov jazykových škôl, ktoré poskytujú týmto ľuďom príležitosti spoločne prispievať k tvorbe trvalých hodnôt pre zachovanie ľudskosti a profesionality vzdelávania.  

V tejto súvislosti sa teda pýtam, čo robí človeka človekom? V čom spočíva jeho talent, výnimočnosť a prečo chce pracovať? Čo je podstatou jeho života? S kým, ako a prečo chce spolupracovať? Ak máte odpovede na tieto otázky, vyhrávate! Pochopili ste výzvy dnešnej doby, a máte za sebou naše prvé P (pochopiť).

Ako môžeme prebudiť pozornosť svojich ľudí, zamestnancov a partnerov tak, aby sa dali do pohybu a kráčali spolu s nami v ústrety nejasnej budúcnosti? Pomenujme skutočnosť a odkryme svoje tajné skrýše. Dajme ľuďom informácie, ktoré potrebujú mať. Pomenujme svoju predstavu o budúcnosti a ozrejmime si, na akých základoch stojí naša jazyková škola. Buďme transparentní, otvorení a neobávajme sa ukázať svoju zraniteľnosť. Tak ako naši zákazníci, študenti či žiaci, lektori či zamestnanci a partneri, i my (zriaďovatelia a majitelia jazykových škôl) sme ľudia a máme svoje prirodzené potreby. I my platíme nájomné, telefóny, stravu, radi sa učíme a rozvíjame, športujeme či cestujeme a relaxujeme s najbližšími. Zároveň ale žijeme pod tlakom, že ak nezvládneme riadenie, naše školy môžu zaniknúť a nikoho to nebude bolieť viac, ako toho, kto raz s elánom, nadšením a odhodlaním založil vlastnú jazykovú školu. Prijmime preto seba ako človeka, od ktorého sa všetko, čo sa v našom okolí deje, odvíja. Čo nám robí dnes radosť? V čom vidíme príležitosť a v čom vidíme hrozbu? Na čo máme talent a chceme ďalej rozvíjať? Ako a čím môžeme prispievať do tímu my? V tichu sami so sebou napíšme odpovede na tieto otázky. Následne prizvime svoj najužší tím a urobme si s nimi napríklad SWOT analýzu (Strengths-silné stránky, Weaknesses-slabé stránky, Opportunities-príležitosti, Threats-hrozby) našej jazykovej školy a prijmime súčasnosť ako dar posunúť ju, a tým i seba a druhých,  na inú úroveň/do inej dimenzie. V tomto kroku pokrývame dve zostávajúce P-čka, pochopiť a nájsť príležitosť. Na tomto mieste sa mi priam núka pohľad Romana Bačeho v jeho článku „Ako navigovať svoju firmu v čase krízy“, v ktorom sa píše: „Zastavte sa a dýchajte. Buďte pokojný a sústreďte sa na nevyhnutné podmienky pre tvorbu dobrého rozhodnutia. Dajte svojim ľuďom dôveru. Ľudský mozog váži zhruba 1,4 kg. Vynásobte ho počtom ľudí vo Vašej spoločnosti a rozmýšľajte ako tento potenciál využijete. Nie zajtra. DNES. Zajtra je neskoro.

A ako zhodnotil dnešnú situáciu Vladimír Dolinec, zástupca Anglickej jazykovej školy BEST – Bringing English and Students Together zo Zvolena, ktorý sa ako jeden z danej skupiny manažérov zúčastnil nášho prvého ZOOM stretnutia?  

„Naša prvá reakcia na vzniknutú situáciu bola veľmi rýchla. Školu sme zatvorili vo štvrtok a už počas tohoto dňa sme s niektorými študentami vyskúšali video lekcie. Po rýchlom tréningu sme už nasledujúci pondelok celá jazyková škola prešli na online synchrónne vyučovanie, ktoré nám otvorilo oči natoľko, až sa sami spytujeme, prečo nám niektoré riešenia nenapadli už dávno. Naučili sme sa, že geografia nebude zohrávať až takú dôležitú rolu a budeme schopní spájať ľudí na úplne odlišnej báze. Čím rýchlejšie zabudneme na to, čo bolo a budeme sa pozerať na to, čo (asi) bude, je cesta, ktorou sa musíme uberať ak chceme prežiť transformáciu, ktorá sa celou touto situáciou spustila. Spomínaná flexibilita, kreativita a schopnosť vidieť príležitosti namiesto problémov bude to, čo firmám otvorí, alebo zatvorí dvere. Online svet tiež prinesie viac transparentnosti do tried a študenti a klienti si budú lepšie vedieť vytvoriť predstavu o tom, ako to na lekciách vyzerá. Toto by mohlo prispieť ku kvalite a zvýšenej dostupnosti jazykového vzdelávania.“

Záverom zostáva len dodať, že najbližšie verejné stretnutie zástupcov jazykových škôl SR pod záštitou AJŠ SR sa uskutoční v auguste 2020. Tí, ktorí si zvolia cestu a rozvoj v súlade s víziou Learn&Lead, budú mať možnosť pravidelne sa zúčastňovať takýchto pracovných online stretnutí na mesačnej báze už od 3.júla 2020. Viac o poslaní Learn&Lead, cieľoch ako aj jej vízii si môžete prečítať tu: https://asociaciajs.sk/o-nas/sekcia-learnlead/. Ak sa chcete stať jej  členom, kontaktujte nás na jana@harmony.sk alebo daniel.bacik@plusacademia.sk.

S úctou,

Jana Chynoradská, zakladateľka a riaditeľka HARMONY ACADEMY