Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti nášho života, vrátane jazykového vzdelávania. V minulosti sme boli zvyknutí, že hlavným zdrojom informácií v procese jazykovej výučby je učiteľ. Nahrávky na kazetách či CD priamo na hodine boli jediným zdrojom nácviku posluchu s porozumením, edukačné videá na VHS a DVD slúžili ako spestrenie štandardnej práce s učebnicou.  

Dnes je však všetko inak. Každý z nás má neobmedzený prístup k množstvu materiálov v rôznych formách – články, videá, podcasty, filmy, seriály, vzdelávacie aplikácie, podporné skupiny študentov jazykov na sociálnych sieťach, online diskusné kluby, a samozrejme je tu možnosť dištančnej výučby s lektorom. Výhovorky typu “Nemám možnosti / podmienky / príležitosti / čas učiť sa cudzí jazyk” už neobstoja. Zodpovednosť za vzdelávanie je len a len na študentovi. 

Dnes už nie je problémom získať zdroje, z ktorých je možné sa cudzí jazyk učiť, ale náročné je práve si v tom neprebernom množstve vybrať tie vhodné, motivovať sa k učeniu, následne v ňom vytrvať a prekonávať prekážky a / alebo vlastnú pohodlnosť. 

Existuje množstvo materiálov na tému, čo sa učiť, ale nedostatočná pozornosť sa venuje tomu, ako sa učiť. Každý mozog sa učí inak, preto je dôležité, aby študent poznal, čo konkrétne potrebuje ten jeho a čo mu pomáha napredovať. Práve na tieto aspekty vzdelávania sa sústreďuje jazykový koučing.

Autor: Mgr. Jana Grežová, Jazyková škola VAGeS, www.vages.sk