mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

Členovia


clen2

The Bridge je jazykové centrum špecializované na výučbu anglického jazyka. Svojim študentom ponúkame širokú škálu kurzov v rôznych časoch, s rôznou intenzitou a zameraním.

 The BRIDGE – English learning center, Baštová 7, Bratislava.

www.thebridge.sk

logo_eku_text_thumb

Jazykový inštitút s licenciami vykonávať medzinárodné skúšky: Goetheho inštitútu, TOEFL, City & Guilds, ECL a štátne jazykové skúšky. Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2011 je E-KU Inštitút JaIK aj Autorizovaným skúškovým centrom pre skúšky CAMBRIDGE ESOL.

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2 , Nitra.
www.eku.sk
E_logo
Jazyková škola pôsobiaca vrámci Slovenska a Českej republiky. Orientovaná na priamu metódu a výučbu predovšetkým angličtiny. EMPIRE jazyková škola, Pri Starej Prachárni 14, Bratislava, Kováčska 19, Košice.
www.empire-skola.sk
clen_5

International House Bratislava poskytuje komplexné služby v oblasti jazykového vzdelávania. Je členom medzinárodnej siete jazykových škôl International House World Organisation. Okrem firemného vzdelávania ponúka jazykové kurzy pre verejnosť (dospelých aj deti) organizované v dvoch semestroch každý školský rok. Jediná súkromná škola, ktorá sa stala otvoreným Cambridge ESOL centrom na KET, PET, FCE, CAE, CPE, YLE, BEC a TKT skúšky.

International House Bratislava, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava.

www.ihbratislava.sk

PA_Logo_small Jazyková škola s dlhoročnou tradíciou. Pôsobnosť v celej Slovenskej republike. Certifikáty/medzinárodné skúšky: ISO 9001:2008, Pearson Tests of English, Akreditácia Ministerstva školstva SR. PLUS Academia, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava.
www.plusacademia.sk
yourchoice Jazyková škola Your Choice s najvyššou úspešnosťou študentov jazykových certifikátov City & Guilds na Slovensku (marec 2013). Pre svojich klientov zabezpečuje komplexné jazykové služby: jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny a španielčiny, medzinárodné jazykové certifikáty TOEIC a City & Guilds, odborné jazykové worskhopy, úradné a odborné preklady a tlmočenia. jazykový inštitút Your Choice
Agátová 8
917 01 Trnava
www.yourchoice.sk
Harmony_logo_cmyk_small

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prinášame inovatívne učebné postupy v oblasti jazykového vzdelávania. Našim cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nie len jednotlivcov, ale aj organizácií.

Harmony - Tvoja cesta poznania, s.r.o.
Kapitulská 26
917 01 Trnava
www.harmony.sk
www.lal.sk