mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

Aktuality


Jún 2013: AJŠ SR je proti zrušeniu jazykových certifikátov ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

AJŠ SR sa aktívne zapája do pripomienkovania k návrhu novely nového školského č. 245/2008. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR navrhuje vypustiť § 89 odseky 8 až 10, čo by v praxi znamenalo zrušiť jazykové certifikáty ako náhradu maturity z cudzieho jazyka. AJŠ SR nesúhlasí s touto plánovanou zmenou a vyjadruje presvedčenie, že ide o spiatočnícke a úradnícke rozhodnutie, ktoré je v rozpore so strategickým plánom jazykového vzdelávania v SR.

Máj 2013: Stanovisko k snahám Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky o zrušenie uznávania náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

AJŠ SR so znepokojením sleduje dlhodobé snahy Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky (ARŠG) o zrušenie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Stanovisko_AJS_nahrada_mat_2013.pdf
Stanovisko_AJS_nahrada_mat_2013-EN.pdf
Stanovisko_AJS_nahrada_mat_2013-DE.pdf

Január 2012: Výročná členská schôdza

Dňa 29.1.2012 sa konala výročná člesnká schôdza zakladajúcich členov asociácie. Mimo iného boli na spoločnej schôdzi schválené aj základné ciele asociácie pre rok 2012. Medzi 3 top priority členovia zaradili: 1. Organizáciu konferencie pre učiteľov (ELT fórum) s najväčším počtom účastníkov v SR, 2. Zviditeľnenie asociácie a jej aktivít, 3. Prijatie nových členov, predovšetkým z regiónov (najmä krajské mestá SR).

17012011041

Jún 2011: Organizácia konferencie pre učiteľov angličtiny

Počas prvého polroka 2011 sme sa intenzívne venovali predovšetkým organizácii najväčšej konferencie na Slovensku so zameraním na výučbu učiteľov angličtiny. V spolupráci s ELT fórom, kde je Asociácia jedným z členov (spolu s Vydavateľstvami a inými subjektami v oblasti jazykového vzdelávania) sa 10. a 11. júna konala konferencia s názvom "Teachers development". Tematika bola zameraná na rozvoj zručností učiteľov ako aj rôzne odborné prednášky v oblasti trendov vo výučbe cudzích jazykov. Návštevnosť prekročila 300 registrovaných poslucháčov a konferencia sa tak stala najväčšou vrámci celej SR.


268334_195724363809261_130645350317163_493444_1214895_n 268334_195724367142594_130645350317163_493445_4543862_n 268334_195724370475927_130645350317163_493446_1321264_n

O priebehu konferencie informoval aj časopis Slovak Spectator, článok si môžete prečítať tu.

September 2010: Založenie Asociácie jazykových škôl Slovenskej republiky.

Rozhodnutím členskej schôdze bola v septembri oficiálne založená prvá Asociácia jazykových škôl SR. Hlavným cieľom asociácie bude okrem vytvorenia združenia najkvalitnejších jazykových škôl aj vzdelávanie a edukácia trhu v oblasti výučby cudzích jazykov.

16112010001 16112010002 16112010005

Február 2010: Návšteva predsedu ACERT na Slovensku.

Na podnet slovenských súkromných jazykových škôl a českej Asociácie certifikovaných jazykových škôl (ACERT) sa vo februári 2010 uskutočnilo stretnutie zástupcov slovenských subjektov a predsedkyne ACERT Andrei Křížkovej za účelom ustanovenia rovnakej stavovskej organizácie na Slovensku. Predmetom stretnutia bola diskusia o dôvodoch založenia asociácie ako aj skúsenostiach s jej činnosťou v Českej republike.
Návrat na homepage