mini_pic_1.jpg


Ako sa stať členom

Členstvo je otvorené všetkým subjektom poskytujúcim jazykové vzdelávanie na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú kritériá členstva bližšie špecifikované v stanovách asociácie. Podmienkou členstva je úspešné absolvovanie inšpekcie zameranej na hodnotenie kvality vzdelávania, odborného a technického zabezpečenia výučby a kvalifikovanosti lektorského tímu a vedenia.
viac »

mini_pic_2.jpg


Výhody členstva

Patriť medzi najkvalitnejších dodávateľov prináša veľa reálnych výhod. Avšak taktiež zodpovednosti – najmä voči klientom. Ak sa akákoľvek jazyková škola rozhodne požiadať o členstvo a prejde inšpekciou, získa najmä status kvalitnej inštitúcie, ktorá dokáže 100%-ne plniť požiadavky a očakávania svojich klientov.
viac »

LOGO PROLAND CAP.png


Our project ProlantCap enhances the professional development of foreign language teachers and trainers. It´s goal is to create a structured career path for foreign language teachers and trainers, who are not within the traditional educational environment and to develop 2 industry specific language training programmes (one for the automotive industry and one for tourism), using CLIL methodology.
viac »

 

Aktivity Asociácie

Október 2014 - Veľtrh Práca a kariéra v Trnave

Január 2012 - výročná členská schôdza, stanovenie cieľov na rok 2012

December 2011 - schválenie pravidiel pre prijímanie nových členov

September 2011 - účasť zástupcu Asociácie na konferencii ELT Signpost

Júl 2011 - stretnutie so zástupcom maďarskej Asociácie jazykových škôl (Julia Sipos) a nadviazanie vzájomnej spolupráce

Jún 2011 - organizácia koferencie pre učiteľov anglitiny (ELT Forum)

Január 2011 - Máj 2011 - podpísanie spolupráce s organizáciami TESOL Paris, MSSUA/MSATE Česká Republika a IATEFL Hungary